Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Ο Ενιαίος Κατάλογος αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της εθνικής υποδομής περιεχομένου openABEKT, παρέχοντας, υπό μία κοινή διεπαφή, το σύνολο του περιεχομένου των βιβλιοθηκών που λαμβάνουν την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

Με τη λειτουργία του Ενιαίου Καταλόγου προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να αναζητήσουν - μέσα από ένα σημείο- στο περιεχόμενο εκατοντάδων βιβλιοθηκών, να εξειδικεύσουν τα αποτελέσματα τους με πολλαπλά κριτήρια, να συγκρίνουν και να επιλέξουν υλικό που παρέχεται από πληθώρα βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Οι συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το περιεχόμενο τους και παράλληλα απολαμβάνουν υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων που μειώνουν δραστικά το χρόνο και το κόστος της πρωτότυπης καταλογογράφησης.

Το ΕΚΤ επενδύει τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους στην ανάπτυξη του Ενιαίου Καταλόγου, δουλεύοντας ερευνητικά με μεγάλα σύνολα δεδομένων που παράγονται στην υποδομή openABEKT και υλοποιώντας πρότυπες μεθοδολογίες διαχείρισης τους.  

Η υποδομή openABEKT και ο Ενιαίος Κατάλογος αναπτύσσονται αμφίδρομα και ανατροφοδοτούνται με νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου των βιβλιοθηκών της Υπηρεσίας openABEKT και την παραγωγή πρότυπων καταλόγων.